Futaba 14SG - aktualizacja oprogramowania do wersji v6.0

Futaba 14SG

Od 10 listopada 2015 możliwa jest aktualizacja oprogramowania aparatury Futaba T14SG. Poniżej znajduje się lista zmian względem wersji v5.0 oraz opis jak należy przeprowadzić aktualizację.

Proszę pamiętać, że podstawą do prawidłowego przeprowadzenia aktualizacji jest instrukcja obsługi aparatury dostarczana przez producenta, którą można pobrać tutaj: oraz dokumentacja dotycząca samej aktualizacji dostępna tutaj: . Przed przystąpieniem do pracy należy wykonać kopię zapasową danych modeli zapisanych w pamięci nadajnika. Dane można zapisać na dysku komputera lub zostawić na karcie SD, ale należy wtedy zaopatrzyć się w dodatkową czystą (sformatowaną) kartę. Jak skopiować zapisane modele z karty pamięci do komputera dowiesz się z tego artykułu Futaba 14SG - export/import danych

 

 

 

 

 
Procedura aktualizacji oprogramowania:

 1. Formatowanie karty SD
  • Do aparatury należy włożyć nową kartę SD lub sformatować obecnie posiadaną (wiąże się to z utratą danych!)
   • Formatowanie karty. Wkładamy kartę do czytnika. W "Mój komputer" klikamy prawym klawiszem myszki na karcie SD. Z rozwiniętego menu należy wybrać "Formatuj...". W okienku wybieramy opcje takie same jak na rysunku X i klikamy "Rozpocznij". Formatownie może potrwać chwilę czasu, nie należy przerywać. Po zakończeniu karta jest gotowa do kolejnego kroku jakim jest sformatowanie jej w aparaturze. Może ktoś zapytać "Po co formatować kartę dwa razy?". Otóż pierwsze formatowanie (z komputera) zapewnia, że karta będzie czysta i zostanie odczytana przez aparaturę. Drugie ogranizuje ją w taki sposób, że jest ona widoczna przez program np. do akutalizacji.
   •  

    Inicjalizacja karty
    Rys. 1 Wybór opcji formatowanie
    Wymagane opcje
    Rys. 2 Menu formatowania

    

  • Po włożeniu nowej lub sformatowanej karty SD do nadajnika, włączamy go. Jeżeli wszystko jest w porządku powinniśmy zobaczyć komunikat jak na rysunku 3. Informuje on o tym, że włożona karta nie została zainicjalizowana. Zaznaczamy "FORMAT" i potwierdzamy klawiszem "RTN"
  • Inicjalizacja karty
   Rys. 3 Inicjalizacja
  • Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie. Zaznaczamy "YES" i wciskamy "RTN"
  • Potwierdzenie formatowania
   Rys. 4 Potwierdzenie formatowania
  • Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony pasek postępu informujący o trwającym procesie formatowania
  • Potwierdzenie formatowania
   Rys. 5 Pasek postępu
  • Po skończonym procesie formatowania, zostanie wyświetlony komunikat jak na rysunku 6
  • Potwierdzenie formatowania
   Rys. 6 Formatowanie zakończone
  • Klikamy "YES". Wyłączamy aparaturę i wyciągamy kartę SD
  •  

    

 2. Przygotowanie karty SD z aktualizacją
  • Pobieramy paczkę z aktualizacją:
  • Wypakowujemy zawartość archiwum np. w folderze na pulpicie. Po wypakowaniu powinnśmy otrzymać 6 plików:
   • T14sgUpdate.exe
   • T14sgUpdate.dat
   • T14SG_UPDATE.dat
   • T14SG_TS.bin
   • T14SG_AP.bin
   • T14SG_UPLD.bin
  • Wkładamy "sformatowaną" kartę SD do komputera
  • Uruchamiamy program "T14sgUpdate.exe"
  • Pojawi się okno, w którym należy wybrać włożoną kartę pamięci i potwierdzić przyciskiem "OK". W moim przypadku karta nazywała się "SD Card" i ozaczona była literą "F".
  • Wybór karty SD
   Rys. 7 Wybór karty SD

    

  • Program zapyta nas, czy na pewno skopiować pliki na kartę SD. Potwierdzamy przyciskiem "OK"
  • Wybór karty SD
   Rys. 8 Potwierdzenie kopiowania

    

  • Po skopiowaniu wszystkich plików na kartę w oknie głównym aplikacji powinien pojawić się komunikat: "The Copy to the SD Card ended normally". Kopiowanie przebiegło pomyślnie. Naciskamy "END"
  • Wybór karty SD
   Rys. 9 Zakończenie kopiowania plików

   

 3. Aktualizacja oprogramowania aparatury
  • Wkładamy przygotowaną (zaktualizowaną) kartę SD do aparatury
  • Wciskamy i trzymamy przycisk "HOME/EXIT" (znajduje się po lewej stronie, patrz rysunek 10), a następnie włączamy aparaturę
  • Położenie przycisku 'HOME/EXIT'
   Rys. 10 Położenie przycisku "HOME/EXIT"

    

  • Po kilku sekundach ekran zmieni się na identyczny jak na rysunku 11. Można zwolnić przycisk
  • Potwierdzenie aktualizacji aparatury
   Rys. 11 Potwierdzenie aktualizacji aparatury
  • Potwierdzamy aktualizację oprogramowania przytrzymując przycisk "U.MENU/MON" na trzy sekundy
  •  

   Położenie przycisku 'U.MENU/MON'
   Rys. 12 Położenie przycisku "U.MENU/MON"

    

  • Oprogramowanie jest w trakcie aktualizacji
  • Proces aktualizacji oprogramowania
   Rys. 13 Proces aktualizacji oprogramowania
  • Po zakończeniu procesu aktualizacji widoczny będzie ekran jak na rysunku 14. Wyłączamy aparaturę
  • Zakończenie aktualizacji oprogramowania
   Rys. 14 Zakończenie aktualizacji oprogramowania
  • Wyciągamy kartę pamięci
  • Sprawdzamy czy wersja oprogramowania została zmieniona. W tym celu wybieramy z "SYSTEM MENU" zakładkę "INFO"
  • Położenie zakładki 'INFO'
   Rys. 15 Położenie zakładki "INFO"
  • W polu "VERSION" powinna być wpisana wartość 6.0
  • Sprawdzenie wersji oprogramowania
   Rys. 16 Sprawdzenie wersji oprogramowania

Po aktualizacji warto przywrócić zapisane modele do pamięci aparatury. W tym celu należy włożyć kartę z zapisanymi danymi (wersja gdy wykorzystano drugą kartę tylko do aktualizacji) lub "wyczyścić" kartę z obecnych danych formatując ją z komputera i aparatury. Później można zapisać dane z komputera na karcie. Jeżeli nie wiesz jak tego dokonać to zapraszam do artykułu Futaba 14SG - export/import danych.

Brawo! Twoje oprogramowanie zostało zaktualizowane.